جهت آشنایی شما عزیزان با امکانات دستگاه کلاه سردکننده، کاتالوگ فارسی و انگلیسی این دستگاه تقدیم شما می گردد.