به وبسایت شرکت صنایع پزشکی سرما بهبود سپنتا خوش آمدید
کسب عنوان دانش بنیانی

کسب عنوان دانش بنیانی

اخد گواهی دانش بنیان

اخد گواهی دانش بنیان

شرکت سرما بهبود سپنتا مفتخر است اعلام نماید پس از کسب عنوان دانش بنیانی برای محصول کلاه سردکننده ساخت این شرکت، هم اکنون موفق به کسب عنوان دانش بنیانی برای محصول سردکننده نوزاد گردیده است که در سایت دانش بنیان به آدرس زیر قابل رجوع است.
فهرست شرکتهای دانش بنیان