به وبسایت شرکت صنایع پزشکی سرما بهبود سپنتا خوش آمدید

کارآزمایی بالینی این دستگاه با همکاری مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (مستقر در بیمارستان امید) در سال 1395 آغاز شد. برای این کار در سال 1394 طرح پژوهشی با همکاری مدیریت وقت مرکز آقای دکتر سالک (استاد رادیوتراپی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد) تهیه شد و در ادامه به تصویب معاونت پژوهشی و کمیته اخلاق دانشگاه رسید. سپس کارآزمایی در بیمارستان امید و در ادامه امام رضا (ع) و در نهایت شهید هاشمی نژاد طی سه سال انجام شد.

کد کمیته اخلاق: IR.MUMS.fm.REC.1394.415

کد طرح پژوهشی در سامانه پژوهان: 940319

کد کارآزمایی در سامانه مرکز بین المللی ثبت کارآزمایی های بالینی ایران: 17609

همچنین در این بین، کارآزمایی های کوچکتری در مرکز درمانی رضا (ع) و مرکز شیمی درمانی آقای دکتر رحیمی طراحی و اجرا شد. دوره طولانی برخی از پروتکلهای شیمی درمانی (تا 24 هفته) و همین طور بروز رسانی سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه در چند مرحله موجب شد این کارآزمایی طولانی و ویژه باشد که به هر صورت در اوایل سال 98 به پایان رسید.
ارزیابی کارآزمایی در مرحله نخست در سال 96 انجام شد که امیدوار کننده بود و در ادامه، تغییرات پروتکل دمایی درمان و بهینه سازی های مربوط به آن بر روی دستگاه، موجب بهبود چشمگیر نتایج گردید. نتایج نهایی و قطعی کارآزمایی که حدود 60 بیمار را در بر می گیرد بزودی منتشر خواهد گردید.

در اینجا لازم است از اساتید و پزشکان و پرستاران محترمی که ما را در انجام این امر خطیر یاری رساندند با ذکر نام تقدیر گردد:

آقای دکتر سالک

خانم دکتر ورشویی (مدیر مرکز انکولوژی رضا (ع))

آقای دکتر رحیمی

خانم دکتر شهید ثالث (مدیر فعلی مرکز تحقیقات سرطان)

آقای دکتر آل داود (رییس بیمارستان امید)

خانم قائمی (سرپرستار بیمارستان هاشمی نژاد)

خانم بهاریه (سرپرستار مرکز درمانی رضا (ع))

آقای محمدپور (سرپرستار مرکز شیمی درمانی دکتر رحیمی)

خانم بوژمهرانی (پرستار مرکز درمانی رضا (ع))