به وبسایت شرکت صنایع پزشکی سرما بهبود سپنتا خوش آمدید

در کنار تاثیر سرمایشی دستگاه در حین انجام شیمی درمانی، مراقبتهای شخصی بیمار در فواصل جلسات شیمی درمانی نیز اهمیت ویژه ای در افزایش موفقیت روش درمانی و در نهایت کاهش ریزش موی بیماران دارا می باشد. برشور راهنمای زیر پاسخ به تمامی سوالاتی است که بیماران در مورد نحوه کاردستگاه و ایمنی روش درمانی با آن روبرو می شوند. همچنین به نکات مهم مراقبتهای شخصی اشاره شده است.