به وبسایت شرکت صنایع پزشکی سرما بهبود سپنتا خوش آمدید

دستگاه سرد کننده نوزادان هیپوکسیک

نمایه کارکرد دستگاه

تعداد موارد موفق

تعداد کل بیماران

مراکز همکار

پزشکان محترم و متخصصین بزرگواری در توسعه این محصول، یاری گر یا مشاور علمی ما بوده اند. اعتبار این محصول شرکت سرما بهبود سپنتا را از این عزیزان جویا شوید.

دکتر محمد حیدرزاده

فوق تخصص نوزادان