به وبسایت شرکت صنایع پزشکی سرما بهبود سپنتا خوش آمدید

  نوزادان ترم مبتلا به هیپوکسی ایسکمیک آنسفالوپاتی (HIE) در معرض سطوح ضعیف تا شدید نقصهای تکامل عصبی قرار می گیرند. در کنار درمانهای حمایتی دارویی، سرد کردن نوزاد به عنوان تنها روش مداخله ای موثر در کاهش شدت عوارض، شناخته شده است.

این دستگاه شامل یک یونیت اصلی است که یک سیال پایه آب را سرد نموده و از کلاه، تشک یا پتوهای ساخته شده عبور می دهند. طرح درمان استاندارد بدین صورت است که در پنجره زمانی بدو تولد تا حداکثر 6 ساعت پس از آن می بایست درمان شروع شده و با ریتم مشخصی و به آرامی دمای core تا محدوده  0.5 ± 33.5 سرد شود. سپس دما به مدت 72 ساعت در همین محدوده تثبیت گردد و در پایان به آرامی گرم شدن بدن تا دمای نرمال انجام گیرد.دقت بالای مورد نیاز در سناریوهای سرمایش و بازگرمایش و قابلیت اطمینان بالای مورد نیاز در عملکرد طولانی مدت، شاخصه های مهم این دستگاه می باشند.

این دستگاه در بخشهای NICU مورد نیاز می باشد و تنها سه شرکت در دنیا این دستگاه را تولید می کنند که دو نمونه از آنها ( محصولات شرکتهای Natus و Inspiration) در برخی مراکز کشور مورد استفاده قرارگرفته است. با توجه به دولتی بودن اکثر مراکز NICU در کشور، ارائه دستگاهی با تکنولوژی و خدمات بومی و قیمت تمام شده پایینتر می تواند موجب تسهیل قابل توجه در تجهیز مراکز فاقد این دستگاه باشد. ضمن اینکه با توجه به دستورالعملهای وزارت بهداشت جهت محدود کردن سزارین و افزایش زایمانهای طبیعی و طبعاً افزایش موارد HIE، اهمیت این موضوع دوچندان می شود.