جهت آشنایی شما عزیزان با امکانات دستگاه سردکننده نوزادان، کاتالوگ فارسی و انگلیسی این دستگاه تقدیم شما می گردد.