به وبسایت شرکت صنایع پزشکی سرما بهبود سپنتا خوش آمدید

دستگاه توزین و جابجایی بیماران بستری(bedridden)

عنوان طرح:دستگاه توزین و جابجایی بیماران بستری(bedridden)

بیماران هدف:

بیمارانی که در بیمارستان بستری بوده و بواسطه نوع بیماری امکان ایستادن روی باسکول را ندارند، روی برانکارد و در حالت خوابیده وزن می شوند. همچنین جهت جابجایی بیمار از تخت جراحی به تختهای بخش یا برانکارد یا موارد مشابه می توان از این دستگاه استفاده نمود.

ساز و کار دستگاه:

این دستگاه از یک اسکلت اصلی فلزی تشکیل شده که استحکام و گرانیگاه لازم برای حمل مریض را تامین می نماید. جک برقی تعبیه شده به اپراتور امکان بلند کردن بیمار را می دهد و سیستم توزین، وزن بیمار را نشان می دهد. سیستم آویز دستگاه این امکان را می دهد که از دستگاه جهت کمک به جابجایی بیماران بستری و نیز غیر بستری زمینگیر نیز استفاده شود.

مراکز هدف:

بخشهای نفرولوژی، پیوند، ICU، CCU و اتاقهای عمل