به وبسایت شرکت صنایع پزشکی سرما بهبود سپنتا خوش آمدید

نمایشگاه سالانه تجهیزات پزشکی مشهد در مهر ماه 1401 در محل دائمی نمایشگاه های مشهد برگزار گردید. شرکت سرما بهبود سپنتا در کنار شرکت های پارک سلامت و شرکت های بزرگ تجهیزات پزشکی کشور در این نمایشگاه به ارائه محصولات خود پرداخت. در این نمایشگاه سرپرست اداره کل تجهیزات پزشکی جناب آقای مهندس مزینانی و کارشناسان آن اداره محترم و همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد جناب آقای دکتر کیانی از غرفه  شرکت سرما بهبود بازدید به عمل آوردند.

در حاشیه این نمایشگاه جلسه  پرسش و پاسخی پیرامون مشکلات شرکتها با حضور جناب مهندس مزینانی و کارشناسان اداره کل تجهیزات پزشکی کشور برگزار گردید.

جلسه با سرپرست و کارشناسان اداره کل تجهیزات پزشکی در حاشیه نمایشگاه تجهیزات پزشکی مشهد

جلسه با سرپرست و کارشناسان اداره کل تجهیزات پزشکی در حاشیه نمایشگاه تجهیزات پزشکی مشهد