دستگاه کلاه سرد کننده جهت جلوگیری یا کاهش ریزش مو ناشی از شیمی درمانی  

بیماران اعم از مرد و زن که تحت شیمی درمانی قرار می گیرند دچار درجات مختلفی از ریزش مو می شوند که کاهش ریزش مو در جهت حفظ روحیه بیمار و کمک به تداوم فعالیتهای اجتماعی، مهمترین اثر این دستگاه می باشد. در این دستگاه، سیال مبرد پس از سرد و پمپاژ شدن، از طریق لوله های عایق شده و اتصالات بدون نشت، به داخل کلاه سیلیکونی مخصوصی که برای این کار طراحی شده است هدایت می گردد. کلاه روی سر (مو و پوست سر) قرار می گیرد و کنترلر الکترونیکی دستگاه، دمای پوست سر را برای مدت مشخصی که توسط متخصص تعیین می گردد و به رژیم شیمی درمانی بستگی دارد قبل، حین و بعد از شیمی درمانی (مجموعاً 2 تا 5 ساعت) در محدوده معینی (5-3 درجه سانتی گراد) ثابت نگه می دارد تا از دید کلینیکی، با کاهش خونرسانی به فولیکولها و نیز پایین آوردن سطح فعالیت بیوشیمیایی آنها، احتمال یا مقدار ریزش کاهش یابد. این روش درمانی دارای تاییدیه FDA می باشد و سالهاست در منابع علمی بعنوان یک روش ایمن و با حداقل عوارض (در حد سردردهای خفیف احتمالی) و بدون هیچ گونه مداخله در پروسه انفوزیون و نیز متابولیسم دارو، پیشنهاد شده است.