به وبسایت شرکت صنایع پزشکی سرما بهبود سپنتا خوش آمدید

contact us

12 + 14 =

Mashhad Health Science and Technology Park, Bu Ali Square, Bu Ali Research Institute of Mashhad University of Medical Sciences,

info@sbmed.ir

0000000000

051-35015023

09150989047