به وبسایت شرکت صنایع پزشکی سرما بهبود سپنتا خوش آمدید

دستگاه سرد کننده نوزادان هیپوکسیک – مراکز تجهیز شده

پس از اخذ تاییدیه های لازم، ان شالله با حمایت معاونت بهداشت وزارت بهداشت، تجهیز مراکز کشور با اولویت شهرستانهای خراسان رضوی آغاز خواهد شد.